Dansk English
Facebook LinkedIn
EKJ vinder pris for smukt byggeri
EKJ har vundet ny rammeaftale for Københavns Universitet
EKJ vækster vest for Storebælt
Dagmarhus
Copenhagen Plant Science Centre
40 ÅRS JUBILÆUM
EKJ åbner nyt kontor i Odense
EKJ har vundet rammeaftale om totalrådgivning for DTU
Nyt Wake Up hotel i Aarhus
Graverboligen er tilbage efter syv år
Kirkebjerg Skole er nomineret til RENOVER prisen 2017
Ombygning af Beskæftigelsesministeriet
Nyt Wakeup hotel i København i 2018
KUA
DSE messe 2017
EKJ er i samarbejde med Aart videre i konkurrencen om at lave nyt vandkulturhus på Papirøen
EKJ har vundet renoverings- og ombygningsprojekt på DTU Lyngby Campus
Kirkebjerg Skole er indstillet til RENOVERPRISEN
Carlsbergs nye hovedsæde
EKJ på ekskursion til Metrobyggeriet
EKJ søger nye medarbejdere til konstruktionsafdelingen
KUA3
EKJ har vundet konkurrence om Urbanplanen på Amager
EKJ har vundet rammeaftale med Udenrigsministeriet
EKJ har vundet strategisk partnerskab med Københavns Kommune
Nyt universitetsbyggeri i Bergen
Nyt luksus hostel i København
EKJ søger byggeledere
Nyt Naturhistorisk Museum
Udnævnelser
Europaskolen
Nyt Frihedsmuseum
Korsbæk på Bakken
Wake-up hotel i Aarhus
Ålholm Skole
Danmarks Naturhistoriske Museum
Visionært vandhus i Køge
Tivoli Hotel & Congress Center
Årets lyspris 2013
Fællesskoven
Prækvalificeret til Femern Belt
Somatisk Hospital
Spuns Syd ved Silkeborg
EKJ er nu ISO 14001 miljøcertificeret
Baselineundersøgelser på OUH
Medic OUH underskriver kontrakt på hospital til 6,3 mia. kr.
EKJ vinder pris for smukt byggeri
Metro: Første spadestik
Grøn IT hædres med priser
Nye opgaver til EKJs miljøafdeling
Nybyggeri af almene handicapboliger for Slagelse Kommune
Cityringen
Danmarks første højhastighedsbane
Nyt kancelli for den danske ambassade i Indien
Dansk Røde Kors siger tak
Nyt princip for fjernelse af overskudsvarme i serverrum
Broconsult
Gyldenrisparken, Amager
EKJ er Københavns Kommunes KlimaPlus Partner
EKJ genvinder 3 rammeaftaler for Københavns Universitet (KU) og Universitets- og bygningsstyrelsen (UBST)
EKJ sikrer optimale vilkår for ungdomslandsholdet i badminton
CO2 beregneren
Klima+ Frontløber
EKJ vinder 4 rammeaftaler for ”By og Havn”
1. præmie i idékonkurrence
Bygherrerådgivning, ESCO-projekter
25 november 2011

EKJ vinder pris for smukt byggeri

Taglejlighederne på toppen af indre Nørrebro i andelsforeningen AB Birkegade 4-6 er officielt udpeget til godt og smukt gennemført byggeri

Københavns Kommune har præmieret det helt særlige byggeri, der kom til verden i samarbejde mellem EKJ Rådgivende ingeniører as og JDS Architects.

undefined

Foto: JDS/Julien De Smedt Architects.

Se arkitekternes lysbilledshow (ses bedst med Firefox): http://jdsa.eu/bir/

I begrundelsen for præmieringen siger Københavns Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev (V) blandt andet:

"Samarbejdet mellem arkitekt og ingeniør har været enestående. Der er udvist kreativ tænkning for at finde bæring for så stor en konstruktion."

 

undefined

Læs mere:

http://www.kk.dk/Nyheder/2011/November/Bygningspraemiering.aspx 

Projektleder Mads Vinther fra EKJ Rådgivende Ingeniører AS siger:

”Arkitekterne kom med nogle streger, der var en fryd for øjet, men som arkitekter havde de naturligvis ikke gennemregnet, hvordan de mange nye ton påvirker bygningen. Det var så vores job. Stabiliteten i bygningen var den helt store udfordring, fordi vi lagde tre nye etager oven på de eksisterende. Den ekstra vindpåvirkning og det tunge græstag trak på hele vores faglighed. Men resultatet blev jo godt."  

Og Mads Vinther fortsætter:

”Selvom vi i EKJ bruger en stor del af vores tid på gigantiske og prestigefulde projekter som byggeriet af Metro Cityringens to 15 km lange tunneler og de 17 nye metrostationer, det nye supersygehus i Odense og skolebyggerier i milliardklassen, så er vi særligt stolte af resultatet i Birkegade. Det er grundlæggende tilfredsstillende at komme med nye løsninger, der giver øget livskvalitet i folks hverdag.”

Ingeniørerne hos EKJ Rådgivende Ingeniører AS måtte vride hjerner og regnemaskiner på nye måder, mens arkitekterne måtte sno sig for at få de omfattende tekniske løsninger og den ønskede æstetik til at forene sig i et skelsættende udtryk. Det lykkedes til fulde, og dagens præmiering af projektet er et bevis på, at byggeriet fortjener opmærksomhed.

Projektet var trods sin relativt begrænsede fysiske omfang en kompleks opgave. I de mange bygningsdele, som konstruktionerne er opbygget af, er der meget få gentagelser og derfor ringe muligheder for ”copy-paste-handlinger”. Man kan sige, at byggeriet er en sammensætning af en lang række ingeniørmæssige svendestykker af høj klasse. Projektet var et vellykket studie i godt og respektfuldt samarbejde mellem ingeniører, arkitekter og håndværkere, der alle ønskede at løftet dette grønne tag i København.

AB Birkegade 4-6 på Nørrebro er en gammel bygning fra 1889, og et 122 år gammelt hus lægger man ikke bare lige ekstra etager på. Det aldrende hus bliver ekstra belastet ved vægten af de tre nye boliger, de nye fælles tagterrasser og ikke mindst den store bakke belagt med jord og græs øverst oppe. Hen ved 150 ekstra ton er blevet lagt på de fem etager. Kombineret med den eksisterende bygnings lave rest-bæreevne har dette affødt store udfordringer til forstærkning af bygningens bærende konstruktioner samt behovet for at flytte bygningens påvirkninger af vind og sne - og egenvægt, via sindrige forstærkninger, de rette steder hen.

De gamle indervægge med bindingsværk havde ingen restbæreevne, så ved hjælp af store stålbjælker hviler den nye tagkonstruktion på ydervæggene. Enkelte steder kan gamle skorstene gøre det ud for søjler, fører vægten ned gennem bygningen.                

EKJ BLEGDAMSVEJ 58 2100 KØBENHAVN Ø INFO@EKJ.DK TELEFON +45 3311 1414 CVR: 83175419