Dansk English
Facebook LinkedIn
Klima+ Frontløber
EKJ vækster vest for Storebælt
Dagmarhus
Copenhagen Plant Science Centre
40 ÅRS JUBILÆUM
EKJ åbner nyt kontor i Odense
EKJ har vundet rammeaftale om totalrådgivning for DTU
Nyt Wake Up hotel i Aarhus
Graverboligen er tilbage efter syv år
Kirkebjerg Skole er nomineret til RENOVER prisen 2017
Ombygning af Beskæftigelsesministeriet
Nyt Wakeup hotel i København i 2018
KUA
DSE messe 2017
EKJ er i samarbejde med Aart videre i konkurrencen om at lave nyt vandkulturhus på Papirøen
EKJ har vundet renoverings- og ombygningsprojekt på DTU Lyngby Campus
Kirkebjerg Skole er indstillet til RENOVERPRISEN
Carlsbergs nye hovedsæde
EKJ på ekskursion til Metrobyggeriet
EKJ søger nye medarbejdere til konstruktionsafdelingen
KUA3
EKJ har vundet konkurrence om Urbanplanen på Amager
EKJ har vundet rammeaftale med Udenrigsministeriet
EKJ har vundet strategisk partnerskab med Københavns Kommune
Nyt universitetsbyggeri i Bergen
Nyt luksus hostel i København
EKJ søger byggeledere
Nyt Naturhistorisk Museum
Udnævnelser
Europaskolen
Nyt Frihedsmuseum
Korsbæk på Bakken
Wake-up hotel i Aarhus
Ålholm Skole
Danmarks Naturhistoriske Museum
Visionært vandhus i Køge
Tivoli Hotel & Congress Center
Årets lyspris 2013
Fællesskoven
Prækvalificeret til Femern Belt
Somatisk Hospital
Spuns Syd ved Silkeborg
EKJ er nu ISO 14001 miljøcertificeret
Baselineundersøgelser på OUH
Medic OUH underskriver kontrakt på hospital til 6,3 mia. kr.
EKJ vinder pris for smukt byggeri
Metro: Første spadestik
Grøn IT hædres med priser
Nye opgaver til EKJs miljøafdeling
Nybyggeri af almene handicapboliger for Slagelse Kommune
Cityringen
Danmarks første højhastighedsbane
Nyt kancelli for den danske ambassade i Indien
Dansk Røde Kors siger tak
Nyt princip for fjernelse af overskudsvarme i serverrum
Broconsult
Gyldenrisparken, Amager
EKJ er Københavns Kommunes KlimaPlus Partner
EKJ genvinder 3 rammeaftaler for Københavns Universitet (KU) og Universitets- og bygningsstyrelsen (UBST)
EKJ sikrer optimale vilkår for ungdomslandsholdet i badminton
CO2 beregneren
Klima+ Frontløber
EKJ vinder 4 rammeaftaler for ”By og Havn”
1. præmie i idékonkurrence
Bygherrerådgivning, ESCO-projekter
16 marts 2009

Klima+ Frontløber

EKJ er sammen med 10 andre virksomheder i København blevet udpeget som Klima+Frontløber af Københavns Kommune. Andre frontløbere er bl.a. NovoZymes og Steen & Strøm (Fields). Årsagen til udpegningen er, at EKJ gennem mange år målrettet har arbejdet med bæredygtighed, herunder på at nedsætte vores udledning af CO2, og på at præge vores kunder i en mere miljørigtig retning.

Ved et stort arrangement i Politikens Hus den 27. januar 2009 mjed deltagelse af over 120 virksomheder blev Klima+Frontløberne præsenteret af bl.a. Teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam og af tidligere folkjetingspolitiker Jens Rohde.

På den måde blev det store klimaår også skudt i gang af Københavns Kommune. Der vil gennem hele året blive afholdt en række arrangementer og initiativer i Klima+ regi, og EKJ vil positivt være med til at præge udviklingen i kommunen i en mere bæredygtig retning ved sådanne arrangementer.

At være Klima+Frontløber indebærer bl.a. at vi forpligter os til målrettet at fokusere på nedbringelse af vores egen CO2-emission og ligeledes præge vores kunder til at tage et medansvar for fremtidens klima.

EKJ er som energi- og miljørådgivere for offentlige og private virksomheder med til at finde de mest bæredygtige løsninger i relation til fremtidens klima. Det har således en stor grad af naturlighed at vi er Klima+Frontløber, da forhold i relation til klima både har et idealistisk som kommercielt element i sig for EKJ.

Såfremt din virksomhed har brug for en åben dialog om bæredygtighed og klima, og brug for en analyse af og ideer til hvad du specifikt kan gøre, er du velkommen til at henvende dig til Finn Oemig på t. 3395 7280 eller på mail foe@ekj.dk

EKJ BLEGDAMSVEJ 58 2100 KØBENHAVN Ø INFO@EKJ.DK TELEFON +45 3311 1414 CVR: 83175419