Dansk English
Facebook LinkedIn
Metro: Første spadestik
EKJ har vundet ny rammeaftale for Københavns Universitet
EKJ vækster vest for Storebælt
Dagmarhus
Copenhagen Plant Science Centre
40 ÅRS JUBILÆUM
EKJ åbner nyt kontor i Odense
EKJ har vundet rammeaftale om totalrådgivning for DTU
Nyt Wake Up hotel i Aarhus
Graverboligen er tilbage efter syv år
Kirkebjerg Skole er nomineret til RENOVER prisen 2017
Ombygning af Beskæftigelsesministeriet
Nyt Wakeup hotel i København i 2018
KUA
DSE messe 2017
EKJ er i samarbejde med Aart videre i konkurrencen om at lave nyt vandkulturhus på Papirøen
EKJ har vundet renoverings- og ombygningsprojekt på DTU Lyngby Campus
Kirkebjerg Skole er indstillet til RENOVERPRISEN
Carlsbergs nye hovedsæde
EKJ på ekskursion til Metrobyggeriet
EKJ søger nye medarbejdere til konstruktionsafdelingen
KUA3
EKJ har vundet konkurrence om Urbanplanen på Amager
EKJ har vundet rammeaftale med Udenrigsministeriet
EKJ har vundet strategisk partnerskab med Københavns Kommune
Nyt universitetsbyggeri i Bergen
Nyt luksus hostel i København
EKJ søger byggeledere
Nyt Naturhistorisk Museum
Udnævnelser
Europaskolen
Nyt Frihedsmuseum
Korsbæk på Bakken
Wake-up hotel i Aarhus
Ålholm Skole
Danmarks Naturhistoriske Museum
Visionært vandhus i Køge
Tivoli Hotel & Congress Center
Årets lyspris 2013
Fællesskoven
Prækvalificeret til Femern Belt
Somatisk Hospital
Spuns Syd ved Silkeborg
EKJ er nu ISO 14001 miljøcertificeret
Baselineundersøgelser på OUH
Medic OUH underskriver kontrakt på hospital til 6,3 mia. kr.
EKJ vinder pris for smukt byggeri
Metro: Første spadestik
Grøn IT hædres med priser
Nye opgaver til EKJs miljøafdeling
Nybyggeri af almene handicapboliger for Slagelse Kommune
Cityringen
Danmarks første højhastighedsbane
Nyt kancelli for den danske ambassade i Indien
Dansk Røde Kors siger tak
Nyt princip for fjernelse af overskudsvarme i serverrum
Broconsult
Gyldenrisparken, Amager
EKJ er Københavns Kommunes KlimaPlus Partner
EKJ genvinder 3 rammeaftaler for Københavns Universitet (KU) og Universitets- og bygningsstyrelsen (UBST)
EKJ sikrer optimale vilkår for ungdomslandsholdet i badminton
CO2 beregneren
Klima+ Frontløber
EKJ vinder 4 rammeaftaler for ”By og Havn”
1. præmie i idékonkurrence
Bygherrerådgivning, ESCO-projekter
25 november 2011

Metro: Første spadestik

EKJ ser frem til at byde 130 millioner passagerer på en ren rejse gennem byen

Under høj sol og bevågenhed fra pressen blev det første spadestik til den nye metrolinje taget den 25. oktober i Nørrebroparken i København, men EKJ var med på holdet længe inden det skete, og EKJ vil fortsat spille en central rolle frem til 2018, hvor dørene åbner for de 130 millioner passagerer, der årligt vil løse billet til verdens bedste metro og dens 17 nye stationer.

Udgravningen begyndte på Nørrebro

Det første spadestik blev taget af en 36 meter høj og 120 tons tung hydromill, der med sine 750 HK tog godt fat i den københavnske undergrund under Nørrebroparken, hvor tunnelboremaskinerne skal sænkes ned i efteråret 2012. Den og lignende maskiner skal grave ud til de op til 40 m dybe vægge, der kommer til at omkranse både stationerne og tunnelarbejdspladserne.

”Det er med stor stolthed og forventning, at vi endelig ser maskinerne gå i gang. Det forberedende arbejde har været grundigt og omfattende, men nu tager anlægsarbejdet for alvor fart.”, siger Anders Borregaard, leder af EKJ’s Anlægs- og Miljøsektor.

undefined

EKJ sikrer miljøet

Først assisterede EKJ det italienske konsortium CMT, Copenhagen Metro Team, og konsortielederen Salini, i udarbejdelsen af det vindende tilbud. Derefter underskrev EKJ en kontrakt som CMT’s designkonsulent, så vi nu varetager projekteringen af de 21 byggepladser. EKJ er ligeledes ansvarlig for geoteknik og grundvand og har fået betroet den store opgave at designe hele miljøindsatsen for det syv år lange anlægsarbejde. Efterfølgende har en række af EKJ’s medarbejdere indtaget plads i CMT’s projektledelse.

Byggeriet er et stort indgreb i en gammel og skrøbelig by, og EKJ’s ekspertise sikrer, at anlægsarbejdet bliver gennemført så skånsomt som muligt. Indretningen af byggepladser i midten af hovedstaden og forudgående geotekniske undersøgelser, nænsom behandling af grundvandet, varetagelse af allerede forurenet jord fra de store udgravninger, de omfattende trafikomlægninger, samt støjen og vibrationerne fra entreprenørens tunge maskiner skal alt sammen stemme nøje overens med lovgivningen og Københavnernes berettigede forventninger om, at anlægsarbejdet ikke volder skade på byens miljø. EKJ har nøje planlagt alle forundersøgelser og processer, så arbejdet lever op til samtlige krav og forventninger.

EKJ registrerer skader  

EKJ har efterfølgende fået endnu en vigtig opgave, som skal løses inden de tungeste maskiner går i gang. EKJ besøger hundredvis af københavnske bygninger og hjem for nøje at fotografere og registrere revner, som bygningerne eventuelt måtte have fået inden metrobyggeriet gik i gang. Det sker for, at eventuelle fremtidige tvister mellem bygherren, entreprenøren og bygningernes ejere bliver afgjort på et korrekt grundlag.  

”Med både glæde og alvor sikrer EKJ, at det største anlægsprojekt i hovedstaden, siden Christian IV anlagde Christianshavn for 400 år siden, griber så lidt som muligt ind i københavnernes dagligdag og ikke efterlader ødelæggende spor. Vi ser frem til de næste syv års samarbejde med bygherren i Metroselskabet, entreprenørerne i CMT og de danskere, der skal bo og leve i byen under byggeriet,” siger sektorleder Anders Borregaard fra EKJ.

EKJ BLEGDAMSVEJ 58 2100 KØBENHAVN Ø INFO@EKJ.DK TELEFON +45 3311 1414 CVR: 83175419