Dansk English
Facebook LinkedIn
Hoved og nøgletal

Hoved og nøgletal

EKJ´s økonomiske udvikling de seneste 5 år fremgår af nedenstående oversigt.

tkr. 2015 2014 2013 2012 2. halvår 2011 2010/11
HOVEDTAL            
Værdi af produktion 162.604 179.196 185.553 164.158 90.765 131.224
Resultat af primær drift 7.941 -2.154 17.082 4.335 1.543 5.712
Finansielle poster, netto 1.823 2.456 670 3.056 143 1.216
Årets resultat 7.977 2.757 14.111 6.693 -137 5.368
             
Balancesum 155.054 142.284 145.048 133.949 131.330 112.933
Egenkapital 84.625 76.648 77.500 65.795 59.102 61.491
             
Pengestrøm til driftsaktivitet -7.440 16.036 17.697 6.623 772 2.976
Pengestrøm til investeringsaktiviteten, netto 546 -442 -2.050 -2.638 -2.527 -2.885
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver -188 -695 -1.383 -1.118 -1.969 -1.944
Pengestrøm til finansieringsaktiviteten 0 -3.673 -9.864 3.450 263 -3.775
Pengestrøm i alt -6.894 11.921 5.783 7.435 -1.493 -3.684
             
NØGLETAL            
Overskudsgrad 4,88% -1,20% 9,21% 2,64% -1,70% 4,35%
Afkastningsgrad 26,50% -2,53% 19,01% 4,84% 1,88% 7,97%
Egenkapitalandel (soliditet) 54,58% 53,87% 53,43% 49,12% 44,97% 54,45%
Egenkapitalforrentning 9,89% 3,58% 19,69% 11,77% -0,23% 8,94%
             
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 192 208 206 197 184 163
EKJ BLEGDAMSVEJ 58 2100 KØBENHAVN Ø INFO@EKJ.DK TELEFON +45 3311 1414 CVR: 83175419