Legatarfortegnelser

Legatarfortegnelser

Nedenfor kan du se EKJ Fondens legatarfortegnelser for de senere år

2016DKK
PR for EKJ
Danske Hospitalsklovne
Danmarksindsamling 2016
FDF telte, Skovlunde, med EKJ logo
Ajax håndbold, med EKJ logo
I alt til PR.86.852,80
  
Støtte til nuværende og tidligere medarbejdere
Medarbejders datter på studieophold/praktik i London
I alt støtte ansøgt af personer i relation til EKJ-medarbejdere16.000,00
 
Støtte til særligt fremtidsrettede firmaaktiviteter
Engineer the Future. Kampagne for ingeniørstudierne
Medarbejders efteruddannelse i Bygningsfysik
  
I alt Støtte til særligt fremtidsrettede firmaaktiviteter150.000,00
 
Ialt252.852,80
2015DKKI alt
PR for EKJ
Danske Hospitalsklovne5.000,-
Badminton Danmark - Talentudvikling af pigespillere100.000,-
Danmarksindsamling 201550.000,-
Børnesangkor og diverse sportstøj til medarbejderes børn17.185,-
I alt til PR.172.185,-
   
Støtte til nuværende og tidligere medarbejdere
Svømmeklubben Vest2.775,-
Snekkersten Sejlklub. Optimistjoller30.000,-
Sportstøj til cyklende medarbejdere ved konkurrencer10.950,49,-
Ingeniørpraktikants udvekslingsophold i Australien35.000,-
Medarbejders datter på studieophold på Teknisk Universitet i Schweiz13.500,-
I alt støtte ansøgt af personer i relation til EKJ-medarbejdere92.225,49,-
   
Støtte til særligt fremtidsrettede firmaaktiviteter
Engineer the Future. Kampagne for ingeniørstudierne25.000,-
Udvikling af IT-værktøj til tilstandsvurdering af broer for helejet datterselskab Broconsult A/S250.000,-
I alt275.000,-
   
Andre uddelinger
Underholdende foredrag for medarbejdere om rumraketudvikling15.000,-15.000,-
   
I alt i 2015554.410,49,-